Loading...
Pune o intrebare

Data de începere proiect:

31.07.2018

Data de
finalizare:

31.07.2021

Durata
proiect:

36 de luni

Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor – 10.975

Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere – 10.975

Număr de parteneriate în domeniul avertizării timpurii și a răspunsului în caz de situații de urgență – 1

PA 3 – R3.1 – Creșterea calității gestionării comune a riscurilor în zona transfrontaliera

854.258,98 euro, din care 85% provin de la FEDR, 13% de la Bugetul de stat al României şi Bulgariei, iar 2% reprezintă contribuția proprie a beneficiarilor.

Stadiul proiectului: Proiectul s-a finalizat

Rezultatele Proiectului:

 • Organizarea a 3 campanii de conștientizare (dezbateri publice, seminarii în școli, sesiuni de pregătire de prim ajutor, mese rotunde);

 • Achiziționarea a 10 truse medicale de prim ajutor;

 • Beneficiar lider – Achiziționare echipament specializat de intervenție: 1 automobil specializat, 1 lamă pentru îndepărtarea zăpezii și 1 dispozitiv pentru împrăștierea zăpezii, 1 echipament pentru prevenirea alunecărilor de teren, inundațiilor și incendiilor de pădure,

 • Beneficiar 2 – achiziționare echipament specializat de intervenție: 1 buldoexcavator și 1 tractor

 • Beneficiar 3 – achiziționare echipament specializat de intervenție: 1 tractor dotat cu lamă de zăpadă, remorcă și freză de zăpadă

 • Elaborarea unei strategii comună privind o mai bună coordonare și reacții eficiente a unui parteneriat transfrontalier comun între Municipalitatea Tsenovo, Comuna Hotarele și Comuna Greaca

 • Elaborarea unui studiu comun privitor la managementul riscului în zona transfrontalieră România – Bulgaria;

 • Crearea unei Platforme IT pentru prevenirea riscurilor, atenuare și coordonare;

 • Organizarea a 2 conferințe de presă de deschidere și 2 de închidere;

 • Publicarea a 27 de comunicate de presă;

 • Elaborarea de materiale promoționale: pliante, postere, mape, pixuri, carnețele, tricouri, șepci

 • Achiziționarea unei imprimante multifuncționale, 3 laptopuri, 3 telefoane mobile, 9 pachete de software.